Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mapar007

Pages: [1]
1
Miscellaneous / Exam results
« on: October 29, 2010, 06:37:04 am »
In case anybody remotely cares: these are my 1st sem. exam results. (I only took a partial program, the rest will be in march/april)

French: 89%
Math A: 66% (miscalculations, and I completely blew one question which made up approx. 20%)
Math A (advanced 1): 80%

Only the math A result bugs me, but yeah... I'm kinda absent-minded, so add some stress => get guaranteed mistakes.

2
[FR] Hors-Sujet / "Je suis notaire"
« on: October 23, 2010, 03:43:34 pm »
http://www.justinconseil.fr/index.php

J'ai toujours le fou rire.

3
Humour and Jokes / How Belgium works, or not?
« on: September 23, 2010, 07:17:46 am »


This may be a parody, but actually everything said in the vid is true. Sadly.

4
Miscellaneous / Absence period coming up
« on: July 01, 2010, 10:43:36 am »
I'll be in Corsica with the local scouts for about two weeks. We leave on sunday. Just so you know, and so you don't start thinking I got into a SirCmpwn-like situation ;)

5
Math and Science / MIT courses online!
« on: May 19, 2010, 08:36:36 am »
I don't know whether any of you know this: the material of some MIT is actually online.

Check:

youtube.com/user/MIT
and
ocw.mit.edu


Right now, I'm at lecture 12 of 18.02: multivariable calculus.

6
TI Z80 / Rogue Z80: Screenies
« on: April 03, 2010, 04:04:11 am »
(feel free to post your comments)

Demonstration of 'Look':

7
Site Feedback and Questions / Translation of the rules
« on: March 30, 2010, 05:52:38 am »
Quote

Omnimaga is een website voor de ontwikkeling van TI-rekenmachinesoftware, PC game programming, en muziekcompositie van elke aard. Het biedt, naast het werk van ons programmeerteam, een selectie uit de beste RPG's gemaakt door leden van de community voor welk merk van grafische rekenmachine dan ook. We hebben ook een IRC-kanaal waar je kunt discussiëren in real-time, maar dit in het Engels. Ons doel is om een debatomgeving te verschaffen, zonder enige vijandigheid, voor alle programmeurs die willen leren, hulp geven of krijgen, hun werk demonstreren en/of erover discussiëren. Om dit te verzekeren hebben we beslist om enkele regels en disclaimers op te stellen die je gelezen moet hebben alvorens te registreren.

Dit discussieforum en het geassocieerde IRC-kanaal zijn gratis beschikbaar voor iedereen, dat is een recht. Men moet echter wel in het achterhoofd houden dat berichten gepost door welk lid dan ook, niet noodzakelijk de visie van Omnimaga als geheel weergeven, en, hoewel we ongepaste content systematisch verwijderen en slecht gedrag bestrijden, zijn wij ook niet perfect en het is mogelijk dat we iets over het hoofd zien. We moedigen gebruikers dan ook aan om deze ongepaste content of acties te rapporteren, als de situatie zich voordoet.
We hebben het dan over één van de volgende dingen:

1. Flaming, kwezelarij, trolling of eender welk soort provocerende opmerking gericht op een gebruiker of groep van gebruikers
2. Negatieve/onbeschofte/destructieve commentaar op iemands project of programma gebaseerd op bestandsgrootte, aantal subprogramma's en programmeertaal/~bibliotheken, met de bedoeling de auteur van het genoemde programma te ontmoedigen. Kritiek moet gegeven worden met de intentie het programma beter te maken in zijn huidige vorm.
3. De enige situaties waarin dubbelposten toegelaten is, zijn:
   - Er is tenminste 6u voorbijgegaan sinds je laatste post
   - 3u als de thread al uit de lijst met nieuwe posts verdwenen is
   - 1u als het een projectupdate is
   - direct erna als je meer dan 10 attachments ineens moet uploaden
In elke andere situatie moet je je laatste post aanpassen met de 'EDIT' knop. De post zal gemarkeerd worden als ongelezen voor alle leden, maar de thread zal niet gebumpt worden.
4. Slechts één account per persoon is toegestaan. Duplicate accounts zullen worden opgespoord en verwijderd. Een negeerlijst omzeilen in de messengerdienst zal leiden tot een permanente verbanning zonder waarschuwing vooraf.
5. Porno, warez, ROMs, muziek onder copyright en elke soort piraterij is uit den boze.
6. Websites adverteren is verboden (behalve in uitzonderlijke gevallen waar het product relevant is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen in dit geval).
Eigen projecten adverteren in andermans thread is ook niet toegestaan. Maak je eigen topic.
7. Flooding en spam buiten de 'Randomness' sectie is verboden. Op IRC wordt het gebruik van • en mass highlighting (iedereens nickname posten zonder reden), ook voor spam aangezien.
8. NSFW/C (Not suitable for Work/Children; niet geschikt voor op het werk/voor kinderen) is toegelaten, maar enkel in 'Randomness', en vooropgesteld dat het de andere regels niet breekt. Vloeken valt hierbuiten, maar ook binnen de perken van de andere regels.
9. Vandalisme is verboden.
10. Bots met publieke commando's, die publiek berichten of ongewenste privéberichten kunnen versturen zijn niet toegestaan.


Straffen gaan van verbale waarschuwingen tot bans. Wanneer een lid zich misdraagt zal hij gewaarschuwd worden, ofwel in het antwoord op de betrokken post, of via privébericht. Wanneer er geen verandering komt na verscheidene waarschuwingen, zullen we een verbanning opleggen van maximaal één week, en de gebruiker permanent verwijderen uit elke superieure ledengroep (staf, moderatoren, ...). Als er dan nog geen vooruitgang is, wordt de betrokkene permanent verbannen. In het geval van het breken van regel #1, zal slechts één waarschuwing gegeven worden. Extreme gevallen, zoals aanvallen op de website, het forum, of het IRC-kanaal, of eender welke bedreiging, zal leiden tot een onmiddellijke verbanning zonder verdere waarschuwing. Weet ook dat verbanningen voor vandalisme afgedwongen worden op zowel forum als IRC, niet alleen waar het incident zich voordeed, in tegenstelling tot andere bans.

Disclaimers:

- Het systeem om berichten te waarderen is gebaseerd op de mening van gebruikers op de inhoud van een post. Niet iedereen beoordeelt een post op basis van dezelfde criteria.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor elk verlies van data, contactlijsten en welk ander probleem dan ook, die een straf -zoals een ban- met zich meebrengt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze richtlijnen te volgen. Indien je dit niet doet en het contact met iemand op één of andere wijze verliest, of data verliest gepost via PM, bijvoorbeeld, is dat niet ons probleem, je had je maar moeten gedragen.
- We verschaffen de software in de archieven as-is. Ze worden gescand op virussen alvorens toegevoegd te worden aan de downloadlijsten. Moest er zich iets slechts voordoen zullen wij niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die de gebeurtenis zou berokkenen aan je rekenmachine, computer, of zelfs jezelf. Met andere woorden: je downloadt en gebruikt de inhoud van de archieven op eigen risico.
- Alle programma's, software en muziek in de downloadsectie zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Deze versie van de siteregels wordt slechts ter beschikking gesteld voor de gebruiksvriendelijkheid. Enkel het Engelstalige origineel heeft legale waarde.

I've tried to preserve the original wording where possible, unless something couldn't be translated literally into Dutch.

Necrof__ck or someone else, could you please skim over this to verify my spelling and such, I might have missed something.

Note: since I didn't know the meaning of 'bigotry' I just typed it into google translate. It came up as 'kwezelarij', but honestly, I don't have a clue what that is. I should take a dictionary...

8
TI Z80 / Rogue z80: The story
« on: March 28, 2010, 07:25:32 am »
Well, since I'm hanging out here anyway, I could just as well post this:


I've decided not to use 'original' rogue storyline. Derivatives like Angband and such have inspired me to create 'rare' and 'unique' monsters (don't know if these existed in the original rogue. Angband is the only roguelike I ever managed to beat (protip: kill Morgoth!)).
I'm still thinking about it, but I'll post my mind in this thread while the story takes shape.

One Sure Thing: the objective of the game is to kill The Mata Mata, a giant turtle with |_|b4r m4dz1k p0wrz. :P

(inside info: Mata is my totem animal in our scouts... Info about the 'real' turtle: http://en.wikipedia.org/wiki/Mata_mata)

9
TI Z80 / Rogue z80: Feature suggestions
« on: March 25, 2010, 12:24:09 pm »
The thread that always occurs in game dev subforums. :P

In the week that I won't be coding you guys can post suggestions for additional story elements, items and funny stuff that is NOT in the original Rogue game.

(I have plans for some easter eggs, but I'm not telling you anything :P , and some will be inside jokes for my friends and people who know me well. Hehehehe )

10
General Discussion / I'm going to sing an opera!!!
« on: March 17, 2010, 10:20:03 am »
Hey guys,

'Bout a month ago I auditioned for L'Orfeo (Claudio Monteverdi; the piece is widely regarded as the first real opera, it was written around 1600), in Antwerp. Finally got the feedback: I MADE IT!! Jabadabadoo!
I'll be one of the ensemble singers: tenor for me.

By the way, the theater house organizing the production is actually one of the more 'famous' ones (in Belgium): check transparant.be

12
TI Z80 / Rogue Z80
« on: January 12, 2010, 01:31:44 pm »
I've started porting the famous 'old skool' ascii game called 'Rogue'. You probably know it. It'll be in asm.

This is a screenie of my current scrolling tilemap routine. I still have to edit it to leave one row for messages, but that won't be hard.

The screenshot was taken with wabbitemu, but running under wine, so it's a bit worse than the actual thing.EDIT: fyi, that map was NOT randomly generated. I'll first finish all the rest before I get to the map generator.

13
Introduce Yourself! / Not really new, but...
« on: October 17, 2009, 05:44:28 am »
Hi guys, I've been registered for some time on this site, but 1 post isn't really much... I've been in the calculator community for a few years now, mainly on UTI.

I will be 15 on november 17th, 2009. I live in Belgium, and I study Latin and math in what you'd call high school in the US.

I'm quasi-fluent in z80 ASM, but that doesn't mean I'm 1337, since I haven't accomplished anything notable yet. I know Java, some C and a little bit of C++. It's been more than a year that I've touched TI-BASIC, though.

I'm a bit into randomness as of now: occasional reverse-engineering, small programs, unfinished projects (the 99% share), etc. You get it.

EDIT: I noticed this forum is about music as well: I'm a renaissance music freak (about 1400-1650 is my style), and I play the recorder & the oboe.

EDIT2: And please don't offer me peanuts, I'm allergic..  ;D

Pages: [1]